Hunonic APP News

Hunonic APP

HUNONIC – Nhà Thông Minh Của Người Việt

– Ứng dụng Hunonic giúp kết nối và điều khiển các thiết bị trong nhà từ xa bằng điện thoại. Hẹn giờ tự động, thiết lập ngữ cảnh thông minh, cảnh báo an ninh an toàn.

– Hunonic là một trong những công ty công nghệ của Việt Nam, chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị nhà thông minh, Smart home, thiết bị điều khiển từ xa qua điện thoại.

– Hunonic tự hào là công ty hàng đầu tại Việt Nam về Nhà Thông Minh (Smarthome)

– Tất cả các sản phẩm của Hunonic được chính các kỹ sư người Việt nghiên cứu và chế tạo, được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

– Sever máy chủ đặt tại Việt Nam nên luôn đảm bảo đường truyền tốt nhất và thông tin dữ liệu người dùng được bảo mật nhất.

– Ứng dụng nhà thông minh Hunonic không thu thập dữ liệu người dùng.

CÁC SẢN PHẨM CỦA HUNONIC VIỆT NAM

– Công tắc cảm ứng thông minh thay thế công tắc cơ truyền thống

– Điều khiển TV, điều hòa qua điện thoại

– Điều khiển cửa cuốn, cổng tự động bằng điện thoại

– Hệ thống điều khiển máy bơm, tưới tiêu qua điện thoại

– Động cơ rèm tự động

– Điều khiển qua điện thoại dùng sim

– Hệ thống an ninh, giám sát

– Camera

– Cổng tự động

——————-

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Công ty cổ phần Hunonic Việt Nam

– Địa Chỉ: HUNONIC CENTER, tổ 2 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

– Nhà máy sản xuất: tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên

– Điện thoại liên hệ: 0983.988.828

– Email: contact@hunonic.vn

– Hỗ trợ kỹ thuật: 0868.656.636

Read more

Leave a Comment

url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url url